Jogi nyilatkozat

1. Jogi Nyilatkozat

A jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket az oldal látogatója elfogadja, ezért 

kérjük az alábbiak gondos áttanulmányozását.

A http://anitafehernemu.hu/ (a továbbiakban: oldal), valamint az 

azon található valamennyi tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény (Sztv.) szerinti szerzői jogvédelem alá tartozik, a szerzői jogok 

gyakorlására kizárólag  a Lajta Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Kék Golyó u. 15/A, a 

továbbiakban: Lajta Medical Kft. Kft.) jogosult. Az oldalon elhelyezett valamennyi szerzői 

jogvédelem körébe tartozó tartalom jogosulatlan felhasználása a Lajta Medical Kft. 

szerzői jogainak megsértését jelenti, melynek polgári és büntetőjogi 

következményei lehetnek.

A Lajta Medical Kft. hozzájárul ahhoz, hogy az oldalon elhelyezett információkat, illetve 

tartalmat az oldal látogatói (a továbbiakban: Felhasználó) személyes 

felhasználás céljából megjelenítsék, letöltsék, vagy kinyomtassák. Kereskedelmi 

célra történő felhasználáshoz a Lajta Medical Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 

rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatokat a Lajta Medical Kft. kizárólag az 

oldalon kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében kezeli. A Lajta Medical

Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok 

valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Lajta Medical Kft. által kezelt adatok körére, az adatkezelés jogalapjára, céljára és 

további részletes szabályaira vonatkozóan az Általános Szerződési Feltételek 

(ÁSZF), illetve az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései irányadók.

3. Cookie-k

Az oldal látogatásakor – a Felhasználó külön értesítése nélkül – a szerver egyedi 

azonosító fájlt (cookie) helyezhet el a Felhasználó számítógépén. A cookie-k a 

Felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését szolgálják, azok más célra 

nem kerülnek felhasználásra. A cookie-fogadását a Felhasználók – böngészőjük 

beállításai alapján – letilthatják.

4. Felelősség kizárása

A Lajta Medical Kft. az oldalt bármikor módosíthatja, működtetését szüneteltetheti, 

vagy megszüntetheti. A Lajta Medical Kft. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely az oldal 

működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet. 

A Lajta Medical Kft. a szolgáltatásai keretében nyújtott információkért, azok 

helyességéért vagy valóságtartalmáért, azok hivatalosságáért való felelősségét 

jelen nyilatkozattal kizárja. Kizár továbbá a Lajta Medical Kft. bárminemű felelősséget 

a Felhasználó esetleges olyan káraiért, melyek a Felhasználó azon 

magatartásából erednek, melynek alapja a szolgáltatott információk helyessége, 

valóságtartalma vagy hivatalossága. A Lajta Medical Kft. szolgáltatásainak használata 

kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.